Ratsastuksen tasot

Tämän sivun ratsastuksen tasot on tarkoitettu ratsastuskoulumme Rautalammin Ratsastuskeskuksen käyttöön ja ne on määritellyt Tiina, käyttäen luonnollisestikin Suomen Ratsastajainliiton (SRL) määrittämiä tasoja (C/B/A) lähtökohtana ko. tasojen kohdalla. Lisää tietoa niistä www.ratsastus.fi. Jotta kaikille asiakkaillemme (myös vähemmän ratsastaneille) saataisiin määriteltyä tarkempi taso ja tasoja avattua vähän tarkemmin, päivittyy tähän sivulle määritelmät "meidän" tasoistamme.

 

Alkeistaso

 

Jatkotaso

 

Perusmerkkitaso

 

C-merkkitaso (plus/miinus C tasoisia ratsastajia on todella suuri osa ratsastuskoulujen asiakkaista, siksi määrittelemme tälle vielä kolme "alatasoa"

  • C miinus-taso: perusmerkin suorittaneille, C-merkkiin tähtääville
  • C taso: C-merkin suorittaneille, jotka ratsastaneet merkkisuorituksensa jälkeen alle yhden viikkotuntivuoden eli alle 50 ratsastustuntia. 
  • C plus-taso: C-merkin suorittaneille jotka ratsastavat rutiininomaisesti vähintään 60 % pistetasolla C-ohjelmissa, B-merkkiin tähtääville
  • nämä kolme alatasoa voidaan määritellä vastaavan tyyppisesti myös B- ja A-tasoille

B-merkkitaso


A-merkkitaso

Alkeistasoinen ratsastaja ei ole ratsastanut ollenkaan tai on ratsastanut vähän tai aiemmista ratsastuskokemuksista on kulunut vuosikausia ja harrastus halutaan aloittaa uudelleen "puhtaalta pöydältä". Jatkotasoinen ratsastaja on jo ehtinyt käydä jonkin verran ratsastustunneilla, mutta ei vielä pysty täysin itsenäisesti varustamaan hevosta ratsastukseen tai ratsastamaan turvallisesti kaikissa askellajeissa. Meillä alkeis-/jatkotasoisille ratsastajille suositellaan yksilöllisemmässä ohjauksessa toteutettavia minitunteja (tunnin aikana ratsu varustetaan, ratsastetaan ja hoidetaan ohjatusti, tunnilla on normaalisti vain yksi tai kaksi ratsukkoa yhtä ohjaajaa kohti). Opetus tähtää kohti perusmerkkitasoa: "normaaleille" tunneille meillä mukaan pääsee sitten, kun osaa itse varustaa hevosen tunnille. 

 

Perusmerkkitasoinen ratsastaja osaa:

• satuloida ja suitsia hevosen itsenäisesti ja oikein

• taluttaa hevosta turvallisesti ja oikeaoppisesti suitsitettuna

• nousta ratsaille ja laskeutua ratsailta itsenäisesti ja turvallisesti

• ratsastaa perusmerkin kouluohjelman sisältämät asiat: mm. askellajit ja ratsastettavat tiet säilyttäen ja liikkeet oikeissa kohdin tehden. Tämä edellyttää mm. tasapainoista perusistuntaa, vakaata ohjastuntumaa, oikeaoppista apujenkäyttöä ja hevosen hallintaa kaikissa askellajeissa. Kevyessä ravissa ratsastaja osaa tunnistaa ja vaihtaa oikean kevennyksen ja hän osaa tunnistaa ja nostaa myötälaukat. 

 

C-merkkitasoinen ratsastaja osaa (perusmerkkitason lisäksi):

• Ratsastaa helppo C-tasoisen kouluratsastusohjelman vähintään 50 % tuloksella. 

• Ratsastaa C-merkin estekokeen tai kilpailusuorituksena vähintään 60 cm esteradan tasapainoisessa ja tilanteen mukaisessa istunnassa (esteistunta, kevyt istunta), sopivassa tasapainossa (oikeat laukat), rytmissä ja tempossa (standardiradan nopeus 300 m/min) seuraten oikeita teitä, suunnaten katseensa tulevaan tehtävään ja mukautuen hevosta häiritsemättä hyppyihin. 

...merkkisäännöistä poimittua: esteosuudella arvioidaan ratsastajan istuntaa esteiden välissä, istuntaa esteillä, oikeiden teiden seuraamista, myötäämistä hypyissä, katsetta, sopivaa tempoa ja rytmiä sekä oikeita laukkoja. Jos näistä kolmessa tai useammassa on selkeitä puutteita tai kokonaisuus ei ole turvallinen, ei merkkisuoritusta hyväksytä...

... C-merkin kouluohjelmassa yleisvaikutelmassa arvioidaan neljä kohtaa: 1. Ratsastajan istunta ja ohjien pito (suoruus, ryhti, rentous, katse, pohkeen asento ja sijainti, käsien asento ja sijainti), 2. Ratsastajan apujen käyttö (apujen käytön moitteettomuus, tehokkuus ja vaikutus hevoseen), 3. Oikeiden teiden seuraaminen (kulmien ratsastus, liikkeiden sijoittuminen pisteisiin) sekä 4. Hevosen ja ratsastajan harmonia (hevosen kuuliaisuus ja luottavaisuus ratsastajaan)...

 

B-merkkitasoinen ratsastaja osaa:

• Ratsastaa helppo B-tasoisen kouluratsastusohjelman vähintään 50 % tuloksella. 

• Ratsastaa B-merkin estekokeen tai vähintään 80 cm esteradan tasapainoisessa ja tilanteen mukaisessa istunnassa (esteistunta, kevyt istunta), sopivassa tasapainossa (oikeat laukat), rytmissä ja tempossa (standardiradan nopeus 300 m/min) seuraten oikeita teitä, suunnaten katseensa tulevaan tehtävään ja mukautuen hevosta häiritsemättä hyppyihin. (Suorituksen hyväksyminen/hylkääminen kuten C-merkissä)

...B-tason kouluohjelmissa oleellisimpana muutoksena tulevat muutamat vaativammat liikkeet (esim. pohkeenväistö käynnissä) sekä yleisvaikutelman kohta 5.  Hevosen muoto ja eteenpäinpyrkimys. B-tasolla ratsastajan istunnan ja apujenkäytön on mahdollistettava tasapainoinen tahti ja ohjastuntuma läpi ohjelman...

 

A-merkkitasoinen ratsastaja osaa:

• Ratsastaa helppo A-tasoisen kouluratsastusohjelman vähintään 50 % tuloksella

• Ratsastaa A-merkin estekokeen tai vähintään 90 cm esteradan 

tai vaihtoehtoisesti

• Ratsastaa kenttäratsastuskilpailuiden tutustumisluokassa hyväksytyn tuloksen

... A-tason kouluohjelmissa yleisvaikutelman kohdan 5. Hevosen muoto ja eteenpäinpyrkimys kohdalta edellytetään jo kykyä ratsastaa hevonen puolipidättein peräänantoon ja liikkumaan aktiivisella takaosalla ja kevyellä etuosalla...