TURVALLISUUSASIAKIRJA - RAUTALAMMIN RATSUPALVELUT OY

Tämä asiakirja on laadittu yrityksemme käyttöön ihan omin pikkukätösin ja aivoin ja työajoin ja rahoin. Sen kopioiminen omaan/toisen yrityksen käyttöön on hyvinkin ei-toivottavaa, melkoisen törkeää ja vähintäänkin eettisesti arvelluttavaa. Tiedämme, että näin on tehty. Ja jätetty mm. vaihtamatta edes kaikkia tietoja omaan talliin sopiviksi. Rautalammin Ratsupalvelut Oy ei siis vastaa muiden yritysten turvallisuudesta.

1. Yrityksen perustiedot:

Nimi: Rautalammin Ratsupalvelut Oy

Toimipaikan osoite: Rautalammin ratsastuskeskus, Palolahdentie 25, 77700 Rautalampi

Puhelinnumero: 0400-507 189

Sähköposti: info@rautalamminratsastuskeskus.fi

2. Yrityksen toimenkuva:

Rautalammin Ratsupalvelut Oy tuottaa monipuolisista ratsastuksen ja hevostaitojen opetusta oppilaitoksille, yrityksille ja yksityisille harrastajille. Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma ratsastuskoulu. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu ratsastustunnit koulu, este ja maastoesteratsastuksessa sekä erimittaiset maastoratsastusretket ja ratsastusvaellukset. Koulujen lomien aikana tallilla järjestetään ratsastusleirejä ja -kursseja. Kaikille asiakasryhmille tarjoamme myös teorian ja hevostaitojen opetusta sekä hevostoimintaa myös erityisryhmille.

Eri tuoteryhmille on laadittu tuotekohtaisten riskianalyysien pohjalta yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat ja tallilla on ajantasainen turvallisuusasiakirja. Henkilökunta on perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja tuotteiden turvallisuussuunnitelmiin.

3. Yrityksen asiakkaat ja asiakasryhmät:

Rautalammin Ratsupalvelut Oy tarjoaa opetusta Rautalammin ratsastuslukion opiskelijoille sekä muille ratsastuksen/hevostoiminnan harrastajille.

Asiakkaista pidetään tietosuojalain puitteissa asiakasrekisteriä. Asiakkaat täyttävät asiakastietolomakkeen rekisteröityessään varauskalenteriin/ilmoittautuessaan leirille/kurssille.

 • Maneesiin/kentälle otetaan yhtä ohjaajaa kohti enintään 9 ratsukkoa. Maastoon/vaellukselle otetaan yhtä ohjaajaa kohti enintään 7 ratsukkoa.
 • Ikä-, kunto- ja taitovaatimuksista informoidaan ratsastajia etukäteen tuotekohtaisesti.
 • Päihteiden käyttö on kielletty kaikissa tilanteissa tallin alueella sekä ratsastustuotteiden yhteydessä.
 • Ohjaajalla on olosuhteiden muuttuessa oikeus vaihtaa ratsastuspaikkaa, keskeyttää toiminto tai poistaa turvallisuusriskin aiheuttava asiakas tunnilta
 • Mikäli asiakas ohjeidenvastaisella toiminnallaan aiheuttaa tunnilta tai toiminnosta poistamisen, ei yritys korvaa käyttämättä jäänyttä tuotetta asiakkaalle.

4. Toimintaan liittyvät riskit ja asiakasturvallisuus:

Ratsastuskoulutoiminnan riskit on todellisia, koska asiakkaat ja henkilökunta ovat tekemisissä hevosten kanssa. Vaikka hevoset ovat koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia on aina olemassa riski, että jotain sattuu. Yleisimmin vaaratilanteen aiheuttaa asiakkaan oma toiminta ja tämän vuoksi informoimme asiakkaitamme siitä, kuinka he omalla toiminnalla voivat edistää turvallisuutta. Yleisimmistä riskeistä löytyy ”riski ja kuinka se vältetään” ohjeistus tallin sisäänkäynnin yhteydestä.

Infotaululta löytyy myös ohjeistukset seuraavista aiheista:

 • pukeutuminen tallille ja ratsaille
 • ohjeita tallilla liikkujalle/tallin säännöt
 • hevosten käsittely ja hoito
 • hätätilanteessa toimiminen
 • maasto- ja vaellusratsastus

Maneesiin/kentälle otetaan yhtä ohjaaja kohden korkeintaan 9 ratsukkoa. Maastossa ryhmän koko yhtä ohjaajaa kohti on korkeintaan 7 ratsukkoa. Tuotteiden ikä, kunto ja taitovaatimuksista informoidaan asiakkaita tuotekohtaisesti. Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty kaikissa tilanteissa tallin alueella ja ratsastustuotteiden yhteydessä.

Yleisimpiä ratsastuskoulutoiminnan riskejä on:

 • selästä putoaminen -> ruhjeet, lihaskivut, raajojen murtuminen, aivotärähdys
 • varpaiden jääminen kavion alle -> kynsien irtoaminen, jalkapöydän murtuma
 • hevonen puree tai potkaisee -> vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat, verenpurkaumat, murtumat, sisäelinvammat
 • Muut hevosten aiheuttamat vammat –> liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt
 • Työvälineiden aiheuttamat vammat

Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi

 • tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä
 • turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käytön opastaminen
 • tilanteen tasalla pysyminen -> henkilöstöpalaverit
 • asiakkaiden opastamisen osalta on informoitu tallin eteisen seinältä löytyvillä ohjelapuilla ohjeita tallilla liikkujille, hevosten käsittely ja hoito, hätätilanteissa toimiminen, maasto- ja vaellusratsastus

5. Ratsastusvarusteet

Asiakkaiden varustautuminen mm. vaatetuksen osalta on informoitu tallin infoseinällä ja kotisivuillamme. Tarvittavia välineitä lainataan asiakkaille kypärien, turvaliivien ja huomioliivien osalta tallin puolesta.

Turvakypärät säilytetään opetushevosten satulahuoneessa. Kypärät tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Tarvittaessa kypärät korvataan uusilla.

Turvaliivit säilytetään opetushevosten satulahuoneessa. Turvaliivit tarkastetaan säännöllisesti kerran kuukaudessa ja niitä korjataan ja uusitaan tarvittaessa.

Maastoratsastuksessa pakolliset heijastinliivit säilytetään opetushevosten satulahuoneessa.

Hevosten varusteet säilytetään nimetyillä paikoilla satulahuoneessa ja hevoskohtaisissa harjapusseissa. Hevosten satulahuovat ja satulavyöt harjataan puhtaiksi käytön yhteydessä. Kaikki varusteet huolletaan ja tarkastetaan viikottain ja satuloiden sopivuuden ja tarvittavan muokkaamisen suhteen tehdään yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa. Viikkohuollon yhteydessä tarkastetaan varusteiden ompeleet ja mahdolliset nahan kulumiset. Samassa yhteydessä rikkoutuneet varusteet viedään tallin toimistoon ja korjataan tai uusitaan.

6. Muut välineet ja varusteet

Turvallisuusvaruste

Sijainti

EA-laukku 1 (iso SPR)

Maneesi, sähköpääkeskuksen huone

EA-laukku 2 (iso SPR)

Talli, "kissakaappi" henkilökuntatilojen vieressä

EA-laukku (keskikokoinen)

Ohjaajan satulalaukku (satulahuone)

EA-laukku (pieni)

Lääkekaappi toimistossa

EA-laukku (Pieni)

Apuohjaajan satulalaukku (satulahuone)

Paarit

Maneesi, sähköpääkeskuksen huone

Huopa

Tallin henkilökuntatilat 2, Maneesitupa 2

Jauhesammutin 1

Talli "kissakaappi"


Jauhesammutin 3

Maneesitupa

Sammutusletkut + vesipiste

Talli, rehuvaraston oven edessä tallin puolella

Turvakypärät 12 kpl

Opetushevosten satulahuone

Turvaliivit 12 kpl

Opetushevosten satulahuone

Heijastinliivit n. 12 kpl

Opetushevosten satulahuone

Turvavarusteet tarkastetaan aina käytön yhteydessä sekä palotarkastuksien yhteydessä.

Tallityövälineet säilytetään kuivekevaraston ja lantalan yhteydessä olevassa tilassa ripustettuna omille paikoilleen. Rehuvarastossa käytettävät välineet säilytetään rehuvarastossa ripustettuna tai omilla paikoillaan. Tallin lakaisuun käytettävät välineet säilytetään ihmisten kulkuun tarkoitetun pikkukäytävän seinällä olevassa telineessä. Ihmisille tarkoitettujen tilojen siivousvälineet ja tarvikkeet säilytetään sosiaalitiloissa.

Hevosten ensiaputarvikkeet säilytetään tallin henkilökuntatiloissa sijaitsevassa hevosten lääkekaapissa ja/tai tallin toimiston seinähyllyllä. Hevosten kylmäsäilytystä tarvitsevat lääkkeet säilytetään maneesituvan jääkaapissa ja niitä saa hevosille antaa ainoastaan henkilökunta, hevosen omistaja/-haltija tai eläinlääkäri.

7. Hevoset

Tallissa on 29 karsinapaikkaa. Yrityksen käytössä on 12 ratsua (puoliverisiä, suomenhevosia, isoja poneja) sekä 1 shetlanninponi, jonka painorajoituksena on 40kg ja pituusrajoituksena 140cm. Isojen ponien kohdalla painorajana on 75 kg ja pituusraja ponikohtaisesti n. 170 cm. Muut eri hevosten rajoitukset ja hoidon erityisohjeet löytyvät ko. hevosen karsinan seinän infosta.

Hevosluetteloa päivitetään tuntikirjan hevoslistaan aina hevosten vaihtuessa. Tallista löytyy karsinakartta ja tarhakartta. Eri toiminnoissa käytettävät hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja ja sopivia.

8. Turvallisuusorganisaatio ja työntekijöiden toimenkuvat:

Markku Vainikainen: vastaava tallimestari, vastuualueena hevosten ja tallin hoito sekä kiinteistöt, hygieniapassi, ea1

Tiina Vainikainen: vastaava ratsastuksen opettaja, vastuualueena Rautalammin ratsastuslukion hevosteoria- ja ratsastusopetus, muiden asiakkaiden perusratsastuksen opetus, henkilökunnon esimiehenä toimiminen ja hevosten varusteet EA1, hygieniapassi.

Turvallisuusvastaava: Tiina Vainikainen (turvallisuusasiakirjojen, turvallisuussuunnitelman ja pelastussuunnitelman päivittäminen ja henkilökunnan sisäinen koulutus sekä yhteydet viranomaisiin)

Turvallisuusvastaavan varahenkilö: Markku Vainikainen

Suojeluvastaava: Markku Vainikainen (kiinteistöjen ja toimipaikkojen turvallisuus, pelastusreittien ja pelastuskaluston + EA välineistön kunnossapito)

Suojeluvastaavan varahenkilö: Tiina Vainikainen

Elintarviketurvallisuudesta vastaava : Eila Jäntti

9. Rakennukset ja rakenteet

Rautalammin Ratsupalvelut Oy toimii Rautalammin kunnan omistamissa Rautalammin ratsastuskeskuksen tiloissa. Toimitilat on vuokrattu Rautalammin kunnalta Rautalammin Ratsupalvelut Oy :n käyttöön. Tilojen paloturvallisuus ja pelastusvälineistö tarkastetaan vuosittain pelastusviranomaisten toimesta. Henkilökunta on ohjeistettu alkusammuttimien käyttöön pelastusviranomaisten toimesta. Rautalammin kunta ylläpitää turvallisuusasiakirjaa ja pelastussuunnitelmaa ratsastuskeskuksen rakennusten osalta.

Rakennusten poistumistiet on merkitty valaistuin poistumistie merkein. Tallissa poistumisteitä on 5 kpl ja maneesin alakerrassa 4kpl ja maneesin yläkerrassa 2kpl.

Toimitilat

Tallirakennus

29 karsinapaikkaa, 2 pesukarsinaa, 2 satulahuonetta, 2 säilytyshuonetta, sosiaalitilat, kuivaushuone, kengityskarsina, rehuvarasto, henkilökuntatilat

Kesätalli/"poninaario"

3 karsinapaikkaa väliaikaismajoitukseen/miniponien pihattotiloiksi.

Maneesirakennus

ratsastusala 64 m x 24 m, päätykatsomo, kalustovarastot, 3 WC:tä, lämmin kahviokatsomo jossa tuomarinurkkaus äänentoistolaitteineen sekä hevostarvikemyymälä

Katsomo/estevarasto

Kentän ja maneesin välissä katsomopaikat n. 100 henkilölle, alla kaksi varastokonttia.

Leirimökki

Varastotilana kylmäsäilytykseen

Ratsastuskenttä

ratsastusala L-kirjaimen muodossa, remontoitu 2017, toinen sivu n. 24 x 60 m, toinen sivu n. 50 x 30m.

Maastoesterata

n. 2 km, n. 20 erilaista maastoestettä + vesieste, mahdollisuus kiertää esteet.

Maastoestekenttä

Erityyppisiä maastoesteitä ison ratsastuskentän viereisellä kentällä


10. Eläinten pelastaminen tulipalotilanteessa

Tallin tulipalotilanteessa hevoset pyritään siirtämään välittömästi tallin ilmoitustaululla olevan tarhakartan mukaisiin tarhoihin. Mikäli tilanne vaatii, voidaan hevoset siirtää isompana ryhmänä maneesiin tai isompiin tarhoihin, kuitenkin niin, että oria ei laiteta ryhmään vaan yksin lähimpään turvalliseen tarhaan. Turvallisuusvastaava tekee päätöksen hevosten sijoituksesta.

Jokaisella hevosella on karsinan ovessa olevassa telineessä helposti puettava riimu ja kaikille hevosille löytyy narut satulahuoneiden ovien välistä.

Hevosia voidaan kuljettaa ulos tallista neljään suuntaan. Kaideputkitarhoja on 17 kpl sekä 1 ponitarha (lanka-/muovielementtiaidat).

Koska paniikkitilanteessa hevoset pyrkivät palaamaan talliin on kaikki hevoset talutettava tarhaan ja portit suljettava huolellisesti.

Henkilökunta on harjoitellut hevosten pelastamista sekä lavastetussa, että todellisessa tilanteessa.

11. Toimintaohje onnettomuus-/hätätilanteiden varalle:

Avun hälyttäminen – numerot löytyvät turvallisuusinfo seinältä ja henkilökunnan puhelimista

  • yleinen hätänumero 112
  • Rautalammin TK:n ensiapu 044-4131255
  • Eläinlääkäri Rautalampi 044-7499403
  • Rautalammin apteekki 017-530051
 • Työnjako ja johtamisvastuu turvallisuusorganisaation mukaisesti
 • Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen SPR:n yleisen ohjeen mukaisesti
 • arvioi tilanne
 • tee tarvittaessa hätäilmoitus
 • pelasta
 • estä lisäonnettomuudet
 • anna hätäensiapu

12. Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet:

 • tapaturman kärsineen asiakkaan tilan seuranta
 • tapausilmoituslomakkeen täyttäminen turvallisuuskansioon
 • ilmoittaminen tarvittaessa Tukesin internetsivuilta löytyvällä lomakkeella
 • mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvauksien osalta
 • onnettomuusanalyysin teko yhdessä koko henkilökunnan kanssa
 • jatkotoimenpiteet ja niiden toteuttaminen

Turvallisuusasiakirja päivitetty 16.1.2020 Tiina Vainikaisen toimesta