itrlogopieni.jpg

Ratsastuksen tähtiseura Iron Team Riders ry eli ITR perustettiin vuoden 2003 lopulla Rautalammilla. ITR on olympiakomitean tähtiseura. Tähtiseurat ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja: aktiivisia seuroja, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa määritellyt laatutekijät toteutuvat.
Seura toimii pääasiassa Rautalammin Ratsastuskeskuksen tiloissa. Järjestämme mm. heppakerhoja, nuorisotoimintaa, kilpailuja, valmennuksia, harrastetoimintaa... Näistä voit lukea lisää omilta välilehdiltään. Jäseneksi liityt helposti Jäseneksi-välilehden kautta.

SRL:n seuratiedotteet tämän linkin alta, käy lukemassa:http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/seuratoimijoille/seuraposti

ITR on nyt myös Facebookissa, liity ryhmän jäseneksi niin saat tietoa tulevista tapahtumista yms. Huomaathan, että sinun täytyy olla kirjautuneena facebookissa, jotta näet sivun.https://www.facebook.com/groups/ironteamriders/

ITR:n kautta voit tilata myös huippumukavat ja toimivat Ullmax-asut! Katso lisää omalta välilehdeltään. Samalla tuet seuratoimintaamme!ullmax_logo.jpg

Yhteystiedot:
Iron Team Riders ry
Rautalammin ratsastuskeskus
Palolahdentie 25
77700 Rautalampi
p. 0400-507189/Rautalammin ratsastuskeskus
e-mail: info@rautalamminratsastuskeskus.fi / ironteamriders@gmail.com
Tilitiedot:Iron Team Riders ry: FI35 5389 0720 0304 51
ITR Ullmaxtili: FI20 5389 0720 0301 39


ITR:n toimintalinja

1. Toiminta-ajatus: ITR ry:n tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta ja hevostaitoja sekä kerätä lähialueen ratsastuksen harrastajia seuran toiminnan piiriin.

2. Arvot

ITR ry pyrkii noudattamaan ja edistämään toiminnassaan seuraavia arvoja:

Kaikille avoin ratsastusharrastus: puitteet oman harrastuksen kehittämiseen kaikenikäisille ja tasoisille jäsenille, harrastetunnit, valmennukset, kilpailut, hevostaidot, lasten- ja nuorten toiminta, merkkisuoritukset.

Osallisuus: Kaikkia seuran/yhteisön jäseniä kannustetaan mukaan seuran toiminnan toteuttamiseen ja pyritään luomaan toimijoille osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia.

Vastuullisuus: Seuratoimintaan otetaan ja koulutetaan järjestelmällisesti uusia toimijoita monella eri osa-alueella. Seura kouluttaa toimijoita kilpailutoimintaan, heppakerhotoimintaan, nuorisotoimintaan sekä harrastustoimintaan. Koulutuksen myötä pyritään kasvattamaan vastuuntuntoa yhdessä toteutettavien toimintojen myötä. Kun jokainen kantaa oman kortensa kekoon tulee toiminnasta itsestään kannustavaa ja hauskaa. Vastuun kantaminen annetuista tehtävistä on kaiken seuratoiminnan perusperiaate.

Turvallinen toiminta hevosten parissa: Seuran järjestämässä toiminnassa painotetaan turvallisuutta hevosten parissa. Heppakerholaisista asti seuralaisille opetetaan oikeita ja turvallisia tapoja toimia hevosten kanssa hyviä hevostaitoja noudattaen.

Yhteisöllisyys: ITR ry kokoaa yhteen hevosharrastajia tekemään yhdessä ja kokemaan yhdessä. Seura on ”paikka” jonka jäsenet kuuluvat suureen ITR perheeseen. Seura tekee yhteistyötä muiden ratsastustallien ja -seurojen kanssa.

3. Toimintaympäristö ja toiminnot

Toimintaympäristö: Toimintaympäristönä on pääasiassa Rautalammin ratsastuskeskus toimitiloineen. Seuratoimintaa pyritään tuomaan näkyviin myös Rautalammin alueella esimerkiksi päiväkoteihin, kouluille ja vanhainkoteihin tehtävien vierailuiden kautta. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti Rautalammilla järjestettäviin tapahtumiin.

Toiminnot: Heppakerhot (säännöllisyys, koulutetut ohjaajat, Valo), Nuorisotoiminta (hoitajatoiminta, valmennukset, kilpailut, tapahtumat, kouluttautuminen, itseohjautuvuus, vastuunotto, aikuiset vastuuhenkilöt/ammattilaiset, Valo), Koulutukset (toimihenkilökoulutukset SRL/alue/omat), Valmennukset (mahdollisuus osallistua edullisesti ja ilman omaa hevostakin ulkopuolisiin valmennuksiin), Kilpailut (oman tallin/kilpaileminen muualla), Merkkisuoritukset (ratsastus + hevostaito)

4. Päämäärät vuonna 2027 (viiden vuoden päästä) ja toiminnan osa-alueet tavoitteiden täyttämiseksi

Tämänhetkisten toimintojen ja laadun ylläpitäminen ja kehittäminen = kaluston ylläpito ja korjaus (esteet, kouluaidat, maastoesteet), uusien esteiden hankkiminen. Toimintaresurssien parantaminen ja toimijoiden sitouttaminen. Nuorisotoiminnan ja harrastetoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsenten toivomuksia kuunnellen. Toimintojen ja tapahtumien vuosikellon (muokattavissa olevan) tehokas ja toimiva hyväksikäyttö yhteistyössä tallin kanssa.

5. Tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2022

Talkootyön/palkatun työvoiman hyödyntäminen kaluston ja ympäristöjen suhteen. Nuorison voimavarojen vielä tehokkaampi hyödyntäminen ja kehittäminen seuran hallinnossa ja toiminnoissa. Kalustohankinnat-hankkeen suunnittelu. Aktiivisten palkitseminen.

6. Toimenkuvat

Puheenjohtaja - koordinoi seuran toimintaa - kutsuu hallituksen koolle ja toimii asioiden esittelijänä - suunnittelee seuran toimintaa - hoitaa seuran ulkoisia suhteita - hoitaa seuran työntekijöihin liittyviä asioita

Varapuheenjohtaja - toimii pj:n apuna ja sijaisena - hoitaa seuran ulkopuolisia suhteita - valmistelee toimintasuunnitelman ja – kertomuksen - toimii hallituksen sihteerinä -

Sihteeri - hoitaa seuran postin ja kirjeenvaihdon-

Jäsensihteeri - hoitaa jäsenrekisteriä - toimii jäsensihteerinä - välittää kilpailuluvat - (mikäli ei erillistä jäsensihteeriä, sihteeri hoitaa nämäkin)

Rahastonhoitaja - vastaa seuran taloustilanteen seurannasta ja raportoi siitä hallitukselle - seuraa talouden toteutumaa - pitää yhteyttä tilitoimistoon yhteistyössä puheenjohtajan kanssa

Nuorisovastaava - kehittää ja organisoi nuorisotoimintaa ja heppakerhoja - järjestää eri toimintaryhmien kokoukset - vastaa nuorisotoiminnan suunnittelussa yhdessä työryhmien kanssa - vastaa nuorisotoimintasuunnitelman toteutumisesta - toimii työryhmien vastaavien tutorina - toimii yhteyshenkilönä SRL:on ja alueen nuorisovastaaviin

Valmennusvastaava - kartoittaa jäsenten valmennustoiveita - hankkii valmentajia - sopii aikataulut ratsastuskoulun kanssa - hoitaa valmennuskassaa

Kilpailuvastaava - organisoi kilpailutoimintaa - järjestää kilpailupalaverit - huolehtii toimihenkilöiden hankkimisesta - kerää itselleen kilpailutyöryhmän avuksi kilpailuiden järjestämisestä - vastaa kilpailuista tiedottamisesta ennen ja jälkeen kilpailujen