Toimihenkilöohjeet

Ilman toimihenkilöitä ei ole kilpailuja. Tämän sivun alle päivitämme tietoa toimihenkilötehtävistä ja ohjeita toimihenkilöillemme. Tästä linkistä SRL:n sivuilta löytyvää tietoa toimihenkilöistä: http://www.ratsastus.fi/prime128.aspx


Kaikissa kilpailuissa (este, koulu, kenttä...) on osittain samoja toimihenkilöitä, mutta osa toimihenkilötehtävistä on vain tiettyä lajia varten. Esimerkkinä tässä mainittakoon, että sekä este- että koulukilpailuissa on kanslia, mutta vain estekilpailuissa tarvitaan ajanottajia. Seuraavissa kappaleissa kerromme kaikissa lajeissa tarvittavista toimihenkilöistä. Toimihenkilöt-koulu ja Toimihenkilöt-este ohjeet löydät yleisten ohjeiden alta.Toimihenkilöt ovat vakuutettuja:SRL:n tapaturmavakuutus kattaa SRL:n jäsenseurojen, sen hyväksymien ratsastuskoulujen ja harrastetallien talkooväelle kilpailujärjestelyissä tapahtuvan tapaturman kuluja vakuutusehtojen mukaisesti.

Kaikkien toimihenkilöiden velvollisuudet:- Ilmoittautuminen kilpailupäivänä paikan päällä kilpailujenjohtajalla tai kansliaan- OLE AJOISSA PAIKALLA, se on kohteliasta kilpailijoita, tuomareita ja kaikkia muita toimihenkilöitä kohtaan. Jos ei erikseen ole sovittu aikaa niin ole paikalla n. ½ h ennen kilpailujen alkua.- Jos olet ilmoittautunut toimihenkilöksi, mutta et pääse paikalla esim. sairauden takia, yritä hankkia itse tilallesi joku. ILMOITA asiasta joka tapauksessa ajoissa kilpailujen johtajalle tai kansliaan.- Ilman toimihenkilöitä emme voi järjestää kilpailuja, joten sekä kilpailemaan että kilpailuja seuraamaan haluavat voivat muistaa tämän ilmoittautumalla johonkin toimihenkilötehtävään kilpailun aikana. Jotta kilpailijat saisivat keskittyä lähinnä kilpailemiseen, VAPAAEHTOISET toimihenkilöt ovat tärkeä joukko. Yhdessä saamme aikaan toimivat, turvalliset ja mukavat kilpailut!

Kaikissa kilpailulajeissa tarvitsemme seuraavat toimihenkilöt:

KILPAILUJEN JOHTAJA:- Tekee kisat ja vastaa kaikesta, luovuttaa valmiit kilpailut kisojen puheenjohtajatuomarille- Kilpailujen johtaja vastaa kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, turvallisuussuunnitelman ja muiden vastaavien asiakirjojen laatimisesta sekä noudattamisesta, hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo toimihenkilöiden toimintaa. Hän vastaa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan.- Hommaa talkooporukkaa ja ilmoittaa ajankohdista.- Jakaa toimihenkilötehtävät.- Tilaa Algen ja muut tarvittavat laitteistot- Hommaa sponsorit ja myy luokkia- ON VASTUUSSA ETTÄ KAIKKI MUUT TOIMIHENKILÖT TEKEVÄT TEHTÄVÄNSÄ- On stressaantunut...- Täyttää kisojen jälkeen pj tuomarin kanssa srl:lle menevät palaute laput kaikista alue ja kansallisista kisoista.

TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA (TPJ, lisenssi)- On tuomariston jäsen ja vastaa kisojen laillisuudesta.- Ottaa vastaan valmiit kisat kilpailujenjohtajalta

TUOMARISTO (lisenssi)- Tuomariston määrä kuhunkin kisoihin löytyy kilpailusäännöistä yleisestä osasta ks 1- Omaavat ko. kilpailulajin tuomarilisenssin/pätevyyden

STEWARD (lisenssi):- Alue- ja kansalliset kisat- Huolehtii, että hevosia ei kohdella sopimattomasti kilpailualueella, valvoo TPJ:n (TPJ =tuomariston puheenjohtaja) ohjeiden mukaisesti kilpailusääntöjen noudattamista, varmistaa yhdessä järjestäjän kanssa kilpailualueen turvallisuuden (esim. jabatallialue, hevosten ja yleisön kulkureitit), avustaa eläinlääkäriä mahdollisissa hevostarkastuksissa ja dopingnäytteiden ottamisessa, auttaa järjestäjää ja kilpailijoita, muut TPJ:n osoittamat tehtävät.

TURVALLISUUSVASTAAVA (koulutus):- Laatii kilpailuihin turvallisuussuunnitelman, josta ilmenee vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa (ensiaputaitoiset henkilöt, eläinlääkäri, lääkäri, kengittäjä jne.). Lisäksi hän toimittaa suunnitelman ennen kilpailuja pelastuslaitokselle ja eläinlääkärille.- Hommaa paikalle tarvittavan määrän järjestysmiehiä ja ohjeistaa heidät- Tekee yleisötapahtumailmoituksen- Huolehtii että EA tarvikkeet ovat ajan tasalla ja paikallaan

KANSLIAVASTAAVA:- Ottaa vastaan maksut sekä lähtöjen peruutukset ja jälki-ilmoittautuneet sekä tiedottaa lähtömuutoksista muita toimihenkilöitä. Huolehtii palkinnoista(rahat/esinepalkinnot, ruusukkeet) sekä tarkastaa rokotustodistukset (myös steward tms.).- On paikalla tunti ennen kisojen alkamista ja lähtee sitten kun kisat on ohi ja kassa on laskettu.- Huolehtii että kansliasta löytyy:lähtölistattuloksetlukittava kassakyniälaskimiakäsiohjelmiakuittivihkokirjekuoria palkintorahoillevaihtokassa!!!! - Laskee tuomareille ja muille toimijoille palkkiot (liiton sivuilla oma valmis km korvaus ohjelma)- On iloinen ja luo kisojen ilmapiirin ja vastaa kaikkiin kilpailijoiden kysymyksiin ja konsultoi tarvittaessa muita toimijoita ja kilpailujenjohtajaa vaikeiden kysymysten edessä.- Toimittaa kisojen lopuksi kilpailujen johtajalle lasketun kassan ja kuitit.

EQUIPE/KIPA –VASTAAVA (koulutus):- Huolehtii kilpailujenjohtajan kanssa kutsun Kipaan hyvissä ajoin ennen kilpailua ja ilmoittaa siitä liittoon (hyväksyntä)- Ottaa vastaan ilmoittautumiset, laatii aikataulut ja lähtölistat ja toimittaa ne Kipaan/nettiin AJOISSA- Huolehtii pöytäkirjat valmiiksi (molemmat lajit!)- Toimii myös tulospalvelun vastaavana henkilönä ja huolehtii, että tulospalvelussa on riittävästi ihmisiä ja he osaavat käyttää ohjelmia- Tulostaa tuloksia ja muita kaavakkeita tarpeen mukaan- Toimittaa tulokset Kipaan/nettiin kilpailuiden jälkeen

TIEDOTTAJA- Tiedottaa tapahtumista hyvissä ajoin etukäteen medialle (lehdistö, radio)- Muutama päivä ennen kisoja tiedottaa lähtölistoista, aikatauluista, mahdollisista haastateltavista/seurattavista ratsukoista (esim. paikalliset ratsukot)- Kilpailujen aikana opastaa median edustajia paikan päällä tarvittaessa tai kirjoittaa lehtijutun itse- Toimittaa tulokset välittömästi kilpailuiden päätyttyä medialle

KUULUTTAJA- Huolehtii että kuulutuslaitteisto on toimintavalmiudessa.- Kuuluttaa kilpailun tiedot ja kertoo faktat selkeästi- Kuulutustyyli asiallinen, mutta vapaa: ”Seuraavana ratsastaa Ritva Ratsastaja hevosella Ratsu Reilusta Ratsastusseurasta, valmistautuvat Leena Laukkaaja ja Kalle Kävelijä”- Kuuluttaa kilpailujen tilannetta (sijoituksissa kiinni olevat ratsukot, jäljellä olevat ratsukot jne.)- Kuuluttaa poisjäännit ja muut muutokset lähtölistoissa- Tarvittaessa kertoo ratsukon taustatietoja, jos niitä on saatavilla- Estekilpailuissa: KOELIPUTUS suoritetaan joka luokan alussa, kuuluttaja pyytää eri linjojen liputtajia nostamaan lipun ylös. Tällä kerrotaan ajanottajille, ketä liputtajaa kukin seuraa.

MUSIIKKI VASTAAVA:- Hoitaa levyt paikalle (pitäisi olla alkuperäisiä)- SRL on maksanut teosto maksut- hoitaa musiikin soiton ja palkintomusiikit- koulukisoihin mielellään musiikkia missä ei laulua tai vain huomaamatonta sellaista- 0-rata musa?

PALKINTOSIHTEERI- Avustaa tuomariston edustajaa palkintojenjaossa ja huolehtii, että ruusukkeet ja muut palkinnot ovat valmiina. HUOM! Koulukilpailuissa palkintoruusukkeet laitetaan hevosille valmiiksi ennen palkintojen jakoon saapumista!- Ilmoittaa kuuluttajalle kuka tuomareista on tulossa palkintojen jakoon.

RADAN RAKENTAJAT JA PURKAJAT :- KAIKKI tervetulleita (kilpailijat, vanhemmat, kaverit, tuntiratsastajat, yksityishevosten omistajat, alkeistuntilaiset jne.).- Estekilpailuissa ratamestari johtaa radan rakennusta, koulukilpailuissa yleensä joku muu kokenut henkilö- Radat rakennetaan edellisenä päivänä kun pohja huollot on tehty, kilpailujenjohtaja ilmoittaa paikan ja ajan.- Purku tapahtuu heti kun on mahdollista kisojen jälkeen, kuitenkin niin että tavarat tulevat omille paikoilleen.

RADAN HUOLTO-VASTAAVA:- Huolehtii ajoissa etukäteen kilpailujen johtajan kanssa huoltotöistä- Kastelee tarvittaessa ja huolehtii että kastelulaitteisto on kunnossa- Lanaa tarvittaessa ja huolehtii että lanaukseen tarvittavat laitteet ovat paikanpäällä (mönkijä/traktori)- Tarvitaanko jyrää?!?

LIIKENTEENVALVOJAT:- Tarvitaan lähinnä silloin, kun kilpailuihin on tulossa ulkopuolisia osallistujia (hevoskopit)- Ohjaavat yleisön ja kilpailijat autoineen turvallisuussuunnitelman mukaisesti, avustavat tarvittaessa myös autojen siirrossa- Hätätapauksessa he ohjaavat ambulanssin ja/tai paloauton tapahtumapaikalle ja turvaavat heidän toiminnan- Ovat paikalla hyvissä ajoin ennen kilpailuja n.1,5h ennen, voivat poistua sopimuksen mukaan jo ennen kisojen loputtua.- Huolehtivat että viitoitukset ovat kunnossa

TALLIMESTARI- Vastaa talli alueesta- huolehtii karsinakartat ja aluekartat tehdyksi ja paikalleen- nimikyltit karsinoihin- yleiset ohjeistukset ja turvallisuus- on paikalla ennen kun ekat kisahevoset saapuu ja lähtee kun viimeiset on lähteneet- jos kisapaikalla on kilpailijoiden hevosia yötä täytyy järjestää myös yövalvonta, huom on oltava täysi-ikäinen.

KAHVIO- hygieniapassin omaava- Suunnittelee yhdessä kilpailujen johtajan kanssa myös toimihenkilöruokailut

ELÄINLÄÄKÄRI- kansalliset estekisat- aluekisoista tehtävä ilmoitus päivystävälle- paikalla jo ekassa verkassa

LÄÄKÄRI TAI AMBULANSSI- alue- ja kansallisissa estekisoissa- paikalla jo ekassa verryttelyssä

KENGITTÄJÄ- isommissa kisoissa ainakin puhelinsoiton päässä

HEVOSAMBULANSSI- Traileri ja sopiva vetoauto valmiina viemään ratsu klinikalle- HUOM. avain paikallaan!!

MUITA TEHTÄVIÄ:- Arpajais vastaavakerjää arpa palkintoja ympäri kyliälaittaa palkinnot esille- Siivous vastaavahuolehtii myös että wc papereita yms on riittävästinakittaa kaikki mukaan siivoomaan ajoissa ennen ja heti jälkeen kisojen.

Toimihenkilöt - estekisat

Estekisoja varten tarvitsemme kaikkiin lajeihin yhteisten toimihenkilöiden lisäksi estekisatoimihenkilöitä. Seuraavasta listasta näet toimihenkilötehtävän ja lyhyen ohjeen ko. toimihenkilön toiminnasta.

RATAMESTARI (lisenssi):- Vain lisenssin omaava ratamestari voi toimia ratamestarin tehtävissä. Jos harjoittelijoita, tarvitaan vastuuratamestari- Suunnittelee (ja hyväksyttää) radat, ohjaa radan rakennuksen, opastaa kisojen aikana ratahenkilökuntaa

TUOMARI (lisenssi):- Vain lisenssin omaava tuomari voi toimia tuomarin tehtävissä (seuratasolta lähtien)- Pj tuomari, pillituomari ja 1 lisäksi. Tarkista kisojen koosta riippuen tarvitaanko lisää tuomaristoa- tarkastaa algen ja lähtö/maali linjat

KÄSISIHTEERI:- Kisojen pääsihteeri, kirjaa ylös tuomarin mukaan ratsukon virhepisteet ja ajan kaikilta vaiheilta, tarkistuttaa tuomarilla luokan lopputulokset- Merkitsee ylös luokkien alkamis- ja loppumisajankohdat- välittää tuloksen equipetuomarille- huolehdi ennen kisoja:sinulla on kyniäkirjoitusalustapöytäkirjat oikeassa järjestyksessä ja nimettyinä (equipesta)lähtölista tuomarille ja itsellesi, tarkista järjestys, kuuntele kuulutuksia ja huomioi muutokset

TULOSPALVELU:- Yhteistyössä Equipen kanssa- Ottaa vastaan käsisihteerin antamat arvostelupöytäkirjat, tarkistaa tuloksen ja hoitaa tulostaulun sekä ottaa tarvittaessa kopiot pöytäkirjoista- Lähettää juoksutytön mukana tuloslapun myös kuuluttajalle- Lähettää väliaikatuloksia kansliaan ja ilmoitustauluille

JUOKSUTYTTÖ:- vie tuloksia esille- vie päivitetyt lähtölistat tuomaristolle ja esille vie ratapiirrokset vähintään ½ h ennen rataan tutustumista paikalleen

AJANOTTAJAT- arvostelusta riippuen 2-4 kpl / luokka- Ajanottajat ja vara-ajanottajat tarvitaan joka vaiheelle- Kun liputtaja laskee lipun (ratsukko ylittää linjan), ajanottaja laittaa kellon käyntiin. Sama toistuu kaikkien vaiheiden lähdössä ja maalissa.- Kertoo sihteerille ajan SEKUNTEINA (Jos kellossa 1:15 �� aika on 75s.). HUOM! Myös ensimmäisen vaiheen aika merkitään aina ylös, vaikka ratsukko pääsisi toiselle vaiheelle.- KOELIPUTUS suoritetaan joka luokan alussa, kuuluttaja pyytää eri linjojen liputtajia nostamaan lipun ylös. Tällä kerrotaan ajanottajille, ketä liputtajaa kukin seuraa.

VERRYTTELYNVALVOJA JA VERKAN PORTTI:- Valvoo verryttelyä ja sen turvallisuutta- Määrää verryttelyssä suunnan, nostaa esteet- Mielellään kokenut henkilö tai kaksi.- Tarkkailee verryttelyssä olevien ratsukoiden lukumäärää ja vertaa sitä lähtölistaan. Kertoo verryttelyvuoroaan odottaville ratsukoille, kuka voi mennä seuraavaksi sisään.- Verryttelyssä voi yleensä olla 6-8 ratsukkoa kerrallaan, riippuen verryttelypaikasta

RATAHENKILÖKUNTA:- Toimii ratamestarin apulaisena, nostaa ja korjaa esteet, kerää lannat, liputtaa tarvittaessa- Huolehdi että tiedät radan kulun jotta et ole edessä

LIPUTTAJA:- arvostelusta riippuen 1-3 kpl / luokka- Tärkeä toimihenkilö ajanoton kannalta- Kun tuomari antaa lähtömerkin lähtölinjan liputtaja lippu ylös- Kun ratsukko ohittaa lähtölinjan lippu reippaasti alas- Kun ratsukko on vaiheen toiseksi viimeisellä esteellä maalilinjan liputtaja lippu ylös- Kun ratsukko ylittää maalilinjan lippu reippaasti alas- KOELIPUTUS suoritetaan joka luokan alussa, kuuluttaja pyytää eri linjojen liputtajia nostamaan lipun ylös. Tällä kerrotaan ajanottajille, ketä liputtajaa kukin seuraa.

OVEN AVAAJA:- Portin/oven avaaja päästää ensimmäisen ratsukon radalla vähän ennen luokan alkua- Seuraa kuulutuksia ja huolehdi kunkun luokan kohdalla miten toimitaan, yleensä seuraava valmistautuva saa olla radalla kunhan ei ole tiellä.

Toimihenkilöt - koulukisat

Koulukisoja varten tarvitsemme kaikkiin lajeihin yhteisten toimihenkilöiden lisäksi koulukisatoimihenkilöitä. Seuraavasta listasta näet toimihenkilötehtävän ja lyhyen ohjeen ko. toimihenkilön toiminnasta.

TUOMARIT (lisenssi):- Vain lisenssin omaava tuomari voi toimia tuomarin tehtävissä (seuratasolla poikkeuksia)- Arvostelee kilpailusuoritukset, huomioitava jääviys etenkin alue- ja kansallisella tasolla- Aluekisoissa pj-tuomarin mielellään ulkopuolisen seuran edustaja

KOULU TUOMARIN SIHTEERI:- Kirjoittaa pöytäkirjoihin SELKEÄLLÄ KÄSIALALLA tuomarin kommentit ja numerot suorituksen aikana- nopeasti voit lyhennellä joitakin kommenttejä YMMÄRRETTÄVÄSTI- huolehtii että jos joku kohta on jäänyt arvostelematta- Tarkka, hyvä keskittymiskyky, nopea kirjoitustaito, (+kokemus kouluratsastuksesta)- huolehdi ennen kisoja:sinulla on kyniä (talvella jossain takin taskussa että eivät jäädy)kirjoitusalustapöytäkirjat oikeassa järjestyksessä ja nimettyinä (equipesta)pöytä ja 2 penkkiä paikallaan, pehmusteet ja viltit tarpeen mukaanevästä/juotavaa lähellälähtölista tuomarille ja itsellesi, tarkista aina järjestys, kuuntele kuulutukset ja huomioi muutoksetyksi tyhjä pöytäkirja tuomarille

JUOKSUTYTTÖ:- Toimittaa arvostelupöytäkirjat tuomareilta tulospalveluun JOKAISEN suorituksen jälkeen- tarkasta että kaikki pöytäkirjan kohdat on täytetty- vie tuloksia esille- vie päivitetyt lähtölistat tuomaristolle ja esille

PORTIN/OVEN AVAUS:- Maneesin ovella: Huolehdi että tiedät kuinka moni saa valmistautua sisäpuolella, esim jos lyhyt rata- aina seuraava eka siaälle ja sitten edellinen ulos- huolehdi että ulkona odottaa jo seuraava lähtiä- Kouluaidan portilla: Jos suoritus aloitetaan radan SISÄPUOLELTAPortin/oven avaaja päästää ensimmäisen ratsukon radalle noin 90s. ennen luokan alkuaKun edellinen ratsukko lopettaa, portti/ovi avataan, seuraava ratsukko päästetään radalle ja portti/ovi suljetaan- Kouluaidan portilla: Jos suoritus aloitetaan radan ULKOPUOLELTA (tällöin rataan täytyy pystyä kiertämään aitojen ulkopuolelta)Kun tuomari antaa ratsukolle lähtömerkin, portti avataan ja suljetaan ratsukon mentyä radalleKun ratsukko lopettaa, portti avataan ja kun ratsukko on poistunut radalta, portti suljetaan jne.

TULOSPALVELU:- Yhteistyössä Equipen kanssa- Ottaa vastaan juoksutyttöjen tuomat arvostelupöytäkirjat, laskee pisteet, tarkistaa tuloksen ja hoitaa tulostaulun sekä ottaa tarvittaessa kopiot pöytäkirjoista- Lähettää juoksutytön mukana tuloslapun myös kuuluttajalle- Lähettää väliaikatuloksia kansliaan ja ilmoitustauluille

SUITSITUKSEN TARKASTAJA:- Tarkistaa alue- ja kansallisissa kilpailuissa hevosten suosituksen suorituksen jälkeen. Ratsastaja tai hevosen hoitajaa voi pyytää avaamaan hevosen suun, jotta kuolain näkyy. Ei aukaise suuta itse.- Voi toimia myös kisoissa pistokokeena stewardin toimesta (tarkasta aina kilpailukohtaisesti)- Mehutarjoilu esim. tässä ratsastajille olisi kiva J

VERRYTTELYN VALVOJA:- Verryttelyssä suunta vapaa, normaalit käyttäytymissäännöt (ohita oikealta, kävele vain uran sisäpuolella)- Ohjaa valmistautuvat ratsastajat kilpailupaikalle- huolehdi että sinulla on aina päivitetyt lähtölistat- muista hymyillä, tämä on kova paikka olla kun kilpailijoita jännittää oma suoritus.- konsultoi ongelmatilanteissa ja kisaajien kysymyksistä stewardia tai kilpailujenjohtajaa