Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Henkilötunnus kokonaan
Puhelinnumero
e-mail osoite
Jos vaihdat toiseta seurasta ITR:ään, entinen sportti-ID
Jäsenyys
Varsinainen jäsen, juniori
Varsinainen jäsen, seniori
Perhejäsen
Jäsenyyden alkupäivä (jos eri, kuin lähetyspäivä)