Tietosuojakäytäntö Rautalammin Ratsastuskeskuksella:

Henkilötietolakiin (523/1999) 10 § perustuva rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä: Rautalammin Ratsupalvelut Oy 1924129-3, Palolahdentie 25, 77700 Rautalampi, puh. 0400-507189, e-mail: info@rautalamminratsastuskeskus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tiina Vainikainen

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaalle sopivien ja turvallisten tuotteiden löytäminen, yhteydenpito asiakkaaseen, laskutus sähköpostin kautta.

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, osoite, koko ja ratsastuksen taitotaso, rekisteröityminen jäseneksi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (mikäli asiakas luovuttaa yrityksen käyttöön puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa, hän samalla hyväksyy niiden luovutuksen, mutta vain yrityksen sisäiseen käyttöön).

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan itse antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille ilman hänen nimenomaista lupaansa tai toivomustansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: ks. ed.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen tiloissa lukollisessa kaapissa, ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään varausjärjestelmän rekisterissä, johon on pääsy vain henkilökunnan tietämillä tunnuksilla.

Tämä seloste on laadittu 23.5.2018.